Communication:
Ce moment c’est effectue une intervention-blocage a l’Istitute Francais d’Athenes (annexe d’ambassade francais), comme expression de solidarite avec tous ceux qui lutte en France pour la terre et la liberte. Dessous, le texte de l’intervention.

REMI FRAISSE : ETAT ET CAPITAL TUENT
LUTTE COMMUNE CONTRE L’EXPLOITATION ET LA REPRESSION

Le texte en grec :

REMI FRAISSE:  ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

 Στην Ταρν της νοτιοδυτικ?ς Γαλλ?ας, διεξ?γεται ?νας κοινωνικ?ς αγ?νας εν?ντια στην κατασκευ? φρ?γματος, η οπο?α επιφ?ρει την καταστροφ? του δ?σους Σιβ?ν και του υδροβι?τοπου της Τεστ?τ. Η γη του Τεστ?τ αποτελε? ?να απ? τα σημε?α ?που το κεφ?λαιο επελα?νει λεηλατ?ντας τον φυσικ? πλο?το και την τοπικ? ζω?. Στην Ελλ?δα,  το σχ?διο λειτουργ?ας του φρ?γματος της Μεσοχ?ρας και εκτροπ?ς του ποταμο? Αχελ?ου, οι μεταλλευτικ?ς επενδ?σεις, η κατασκευ? Βιομηχανικ?ν Ζων?ν Παραγωγ?ς Εν?ργειας   (ΒΑΠΕ) σε ?λη την ?παιθρο,  τα σχ?δια εκμετ?λλευσης δημ?σιας γης μ?σω του ΤΑΙΠΕΔ και τα Ρυθμιστικ? σχ?δια για την Αττικ? ε?ναι αν?λογα παραδε?γματα της λεηλασ?ας που επιχειρο?ν τ’αφεντικ? σε ?λο τον πλαν?τη.
 Η αντ?σταση εν?ντια στην λεηλασ?α δημιουργε? ν?ες κοιν?τητες αγ?να και δεσμο?ς αλληλεγγ?ης που σπ?νε τα σ?νορα. Το κ?νημα αντ?στασης εν?ντια στα ν?α μεταλλε?α χρυσο? στις Σκουρι?ς της Χαλκιδικ?ς, το NO TAV στην Val de Suse της β?ρειας Ιταλ?ας που αγων?ζεται εν?ντια στους σιδηρ?δρομους υπερυψηλ?ς ταχ?τητας, οι περιοχ?ς ZAD στην Γαλλ?α (Zone A Defendre – ζ?νες προς υπερ?σπιση) διαμορφ?νουν ?να κοιν? ?δαφος απ?ναντι στην σαρωτικ? καπιταλιστικ? αν?πτυξη.
 Στο δ?σος Σιβ?ν τη ν?χτα της 25ης προς 26η Οκτ?βρη συγκεντρ?θηκαν 7000 ?νθρωποι για να ανακ?ψουν την επαν?ναρξη των καταστροφικ?ν κατασκευαστικ?ν εργασι?ν και να επανακαταλ?βουν το δ?σος απ’?που ε?χαν εκδιωχθε? με β?αιη αστυνομικ? επιχε?ρηση ?να χρ?νο πριν. Το ξημ?ρωμα οι κρατικο? μισθοφ?ροι επιτ?θηκαν στους αγωνιζ?μενους. Ο Ρεμ? βρ?θηκε νεκρ?ς μετ? απ? ?ρες. Δολοφον?θηκε απ? χειροβομβ?δα κρ?του λ?μψης των μπ?τσων.
 Παρ? την προσπ?θεια του κρ?τους και των καθεστωτικ?ν MEDIA να θ?ψουν το γεγον?ς, η δολοφον?α του Ρεμ? πυροδ?τησε ?να κ?μα εξ?γερσης σε ?λη τη Γαλλ?α. Απ? εκε?νη τη μ?ρα πραγματοποιο?νται καθημεριν? δεκ?δες συγκεντρ?σεις και πορε?ες, αποκλεισμο? κρατικ?ν κτιρ?ων, σχολε?ων και σχολ?ν, αστυνομικ?ν τμημ?των και στρατοπ?δων της χωροφυλακ?ς, συγκρο?σεις με τους κατασταλτικο?ς μηχανισμο?ς και τους φασ?στες. Στην εξ?γερση απ?ναντι στο κρ?τος και τους δολοφονικο?ς βραχ?ον?ς του συστρατε?ονται αντιστ?σεις που εκκινο?ν απ? διαφορετικ? πεδ?α, αλλ? αναγνωρ?ζουν την κοιν? αν?γκη για ελευθερ?α και δικαιοσ?νη και τον κοιν? εχθρ?. Ε?ναι οι λα?κ?ς συνελε?σεις, που προτ?σσουν μαζικ? την αχρηστ?α του κρ?τους και την δι?λυση των ?νοπλων μηχανισμ?ν του απ? την ?δια την κοινων?α. Ε?ναι οι μαθητ?ς και οι φοιτητ?ς που βγα?νουν μαχητικ? στους δρ?μους, ?πως κι εδ? αυτ?ς τις μ?ρες και ξυπνο?ν τους φ?βους της εξουσ?ας.
 Η δολοφον?α του Ρεμ? αποτελε? μια ακ?μη κρατικ? δολοφον?α… Δεν πρ?κειται για ?να τραγικ? λ?θος που θα λυθε? με την απ?συρση του συγκεκριμ?νου ?πλου. ?λλωστε, ?λες αυτ?ς τις μ?ρες το γαλλικ? κρ?τος συνεχ?ζει να χτυπ? και να τραυματ?ζει διαδηλωτ?ς, για να επιβ?λει την τρομοκρατ?α του. Οι εξεγερμ?νοι στην Γαλλ?α δεν ?χουν αυταπ?τες για τον εγγεν? δολοφονικ? χαρακτ?ρα του κρ?τους. Αγων?ζονται για ?να κ?σμο χωρ?ς την εκμετ?λλευση και την κρατικ? καταπ?εση και ξ?ρουν, ?πως κι εμε?ς που αγωνιζ?μαστε εδ?, ?τι για να αποτιν?ξουμε τον δολοφονικ? ζυγ? καλο?μαστε ν’αντιταχθο?με στις αστυνομ?ες και τους κρατικο?ς στρατο?ς με κ?θε πρ?σφορο μ?σο.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Συν?λευση Αλληλεγγ?ης στους εξεγερμ?νους της Γαλλ?ας